מרכזים מסחריים

חברת אחים מרגולין מתמחה בבניית מרכזים מסחריים במקומות שונים בארץ. במרכזים אלה אנו מיישמים תפישות בינלאומיות חדשניות בשיווק, מסחר ועיצוב. בנוסף להקמת פרויקטים חדשים אנו עוסקים בהקמת תוספת קומות, הגדלתם ושיפוצם של קניונים קיימים.