הרחבת עזריאלי מלחה

ביצוע חניון תת קרקעי, הרחבת מסחר ובניית דיור מוגן 288 יחידות.

ירושלים

יזם: קבוצת עזריאלי
אדריכל: קולקר אפשטיין
500 מליון ₪
5 דונם
288 יחידות דיור מוגן
2025-2019