מרכז ביג אופנה

 

 

בית שמש

יזם: ביג מרכזים מסחריים
אדריכל: משה צור
$30 מליון
18,500 מ”ר קניון
2012-2011