ח.ל.ת.

כשש שנות ביצוע לאחר קבלת השטח בעוד כשנתיים (לאחר פינוי הפסולת מהאתר).
עבודות
תשתית, סלילה ופיתוח מתחם נ"ת 620: מתחם ל– 2,200 יח"ד בבניה רוויה + מבנה לציבור, 1,100 חדרי מלון בקו החוף, בינוי חניון תת"ק 1,100 חניות.

נתניה

יזם: עיריית נתניההחברה לפיתוח נתניה (חל"ת)
אדריכל: אליקים
מתחם ל– 2,200 יח"ד