תשתיות ופיתוח, כבישים וגשרים

לחברת אחים מרגולין ניסיון רב בכל הקשור בניהול פרויקטים בתחום התשתיות והפיתוח. ניהול פרויקטים רחבי היקף לפיתוח בשכונות קיימות ובשכונות חדשות, באיזורים עירוניים וכפריים בכל רחבי הארץ. פרויקטי תשתית מיוחדים כוללים כביש חוצה ישראל, מסילת רכבת, הנחת קו גז נוזלי ותשתיות לרכבת הקלה, עבודות כבישים, מחלפים וגשרים עבור מע”צ ונתיבי איילון.