נאות אחיסמך

הקמת מרכז מסחרי בן 2 קומות ומסוף תחבורה לצד קומת המסחר התחתונה, מעל 2 מרתפי חניה תת"ק.
בנוסף, הקמת 10 קומות משרדים מעל קומת המסחר.

ירושלים

יזם: אפסילון יזמות בניה בע"מ, קן-התור בע"מ
אדריכל: אלי רכס אדריכלים ומתכנני ערים
25,000 מ"ר