הקניון הגדול אבנת

קניון עם שטחי מסחר בהיקף של כ- 61,000 מ”ר, חניונים בשטח של כ- 45,000 מ”ר, מגדל משרדים בשטח
של כ- 20,000 מ”ר. הפרויקט נבנה בשלב א' בשנים 1995-1998, בשלב ב' נוספו שטחים בקומה תת"ק שהושאר עבורה חלל בתכנון המקורי ובשלב ג' נוספה קומה שלמה על גג הקניון. ביצוע הקומה הנוספת נעשה כשהקניון המשיך פעילות מלאה וחלק מהגג הקיים נוסר ופורק כך שהאטריום הפנימי נמשך לקומה רביעית. במסגרת הפרויקט הוקם על ידי היזמים גשר עירוני בתכנון קלטראווה. היקף הפרויקט ללא המשרדים כ- 100$ מליון.

 

צילומים: איתי אבירן

פתח תקווה

בריטיש ישראל | מליסרון
אדריכל: מור אדריכלים
$100 מיליון
61,500 מ”ר קניון
41,500 מ”ר חניונים
1999-1998
תוספת קומה, העברת חוות אנרגיה ותוספת חניונים
2011-2009