פרויקטים מיוחדים

במהלך שנות פעילותה, נדרשה Mec לבצע פרויקטים מיוחדים ומורכבים. כדי לעמוד במשימה, היה צורך ללמוד את יחודיות הדרישות לביצועם ולנהל את הפרויקטים תוך כדי יישום דרישות ושיטות מתאימות שלא נעשו כמותן בארץ בעבר.