קניון רחובות

העבודות שבוצעו בקניון רחובות כללו תוספת בנייה של כ-26,000 מ"ר על חשבון שטחים של טרמינל אוטובוסים שהיה במקום ושיפוצים מהותיים בקניון הקיים. כל העבודות בוצעו בזמן שהקניון היה פעיל.

 

רחובות

יזם: בריטיש ישראל
אדריכל: צבי גבאי
אדר’ פנים: גדי שמיר
$27 מליון
כ- 26,000 מ”ר תוספות בניה
כ- 6,000 מ”ר שיפוץ שטחי טרמינל למסחר
כ- 9,000 מ”ר תוספת שטחי חניה
2012-2010