קניון שבעת הכוכבים

קניון בשטח כולל של כ- 90,000 מ”ר, כולל כל מערכות הבקרה המתקדמות ביותר הן למניית מכוניות ואנשים והן להפעלה ותפעול שוטף ולרבות בקרות לבטחון. הוקם תוך כ- 20 חודש מיום התחלת החפירות ועד למסירתו הסופית ופתיחתו לקהל. הועסקו בפרויקט ונוהלו על ידינו הקבלן א. ארנסון כקבלן ראשי עם קבלניו השונים ועוד כ- 25 קבלני משנה אשר בצעו והשלימו את מערכות החשמל, התקשורת, המתח הנמוך, מיזוג האוויר, מעליות ודרגנועים וכו’. היקף הפרויקט כ- 210 מיליון ₪.

 

 

צילומים: איתי אבירן

הרצליה

הכשרת היישוב
אדריכל: משה צור
$65 מליון
30,000 מ”ר קניון
50,000 מ”ר חניונים
1999-1997