מבני ציבור

חברת אחים מרגולין מנהלת פרויקטים ציבוריים שהיקפם מגיע למאות מיליוני דולרים. החברה מנהלת עבור מנהל מקרקעי ישראל תבעו"ת ופרויקטים על קרקעות הנמצאות ברשות המדינה לצרכי דיור, תעשייה ופרויקטים מסחריים. אנו נותנים שירותי ניהול לרשויות מקומיות ובמסגרת הפרויקטים הממשלתיים עבדנו עם משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד הביטחון, משרד החקלאות, משרד התשתיות, המשרד לבטחון פנים.