קניון הדרים

 

 

נתניה

יזם: פרחי ביקל
אדריכל: ברעלי-לויצקי-כסיף
$25 מליון
תוספת של כ- 6,500 מ”ר
ותב”ע לבנין משרדים בשטח של כ- 10,000 מ”ר
2016-2011
שיפוץ והרחבת קניון קיים