קניון אראד

קניון בעיר אראד ARAD ברומניה תוכנן על ידי אדריכל משה צור וצוות יועצים ומתכננים ישראלי, עם רפרנט מקצועי רומני לכל מקצוע. ניהול הפרויקט נעשה על ידי MEC בארץ תוך שיתוף הצוות הרומני. החומר למכרז הוכן בישראל ומו"מ עם קבלנים התקיים בבוקרשט עם קבלנים מרומניה, הונגריה וגרמניה.

רומניה

יזם: GTC (קרדן) נדלן
אדריכל: משה צור
€47 מליון
42,500 מ”ר
40,000 מ”ר
חניה ושטחים טכניים
2010-2007