מלונאות

חברת אחים מרגולין ניהלה הקמת מלונות המנוהלים על ידי הרשתות הבינלאומיות המובילות בעולם. בין היתר, מנהלת החברה פרויקטי שיפוצים נרחבים של מלונות קיימים.