מרכז מסחרי צים

שלב א' של הפרויקט נוהל על ידי אחרים, אוכלס בחלקו וכולל את הסניף הגדול בארץ של "אושר עד".
שלב ב' בביצוע, שלב מפלס מרתף ויכלול בסה"כ כ 75,000 מ"ר של שטחי:
מרתף תת"ק בשטח של 12,000 מ"ר מיועד לחוות שרתים.
קומת קרקע- קומת מסחר, שטחי הסעדה ושטחי לוגיסטיקה
קומות 1-4 מבנה רמפה שטחים לוגיסטיים.
תקופת ביצוע 36 חודשים. 

כפר סבא

יזם: אורבן צים, קרדן נדלן, גבע נדלן
אדריכל: צמיר אדריכלים
כ- 75,000 מ"ר

2025-2022