נחמני 43

בית מגורים פרטי. הפיכת מבנה תעשייתי לבית מגורים פרטי. העבודה כללה תליית המבנה על ביסוס חדש, דיפון בהיקף המגרש, חפירת 2 מרתפים, שימור המבנה ברמת שימור מחמיר, שינויים ועבודות גמר ברמה של בנייה יוקרתית.

תל אביב

אדריכל השימור והמבנה: אמנון בר אור
אדריכל פנים: אורלי שרם
הפיכת מבנה תעשייה מיועד לשימור לבית מגורים פרטי
2016-2012