העתקת מבנים – קפלן

העתקת 5 מבנים קיימים מתקופת הטמפלרים ממקומם לאורך רח' קפלן למרחק של כ- 30 מ' כדי לאפשר הרחבת הכביש. העבודה כללה חיזוק המבנים, חיתוך המבנים מקירות הביסוס שלהם, העתקתם על מסילות בעזרת ג'קים והצבתם על מרתפים חדשים שנבנו עבור כל מבנה במיקומם החדש. משך העתקת כל מבנה על המסילות נמשך מספר שעות כאשר התהליך היה תחת בקרת רגשים שהותקנו על קירות המבנה למקרה של סדיקה.

לקריאת כתבה

תל אביב

יזם: הרשות לפיתוח כלכלי ת”א-יפו
אדריכל השימור: אמנון בר אור
$4 מליון
העתקת 5 מבנים לשימור
2005-2004