המרכז הישראלי לכלבי נחיה לעיוורים

 

גן רווה

יזם: המרכז הישראלי לכלבי נחיה לעיוורים
אדריכל: יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים
$2.5 מליון
הקמה של כלביה, גוריה ומבנה מחסנים,
מאגר מים ופיתוח חצרות בשטח של כ- 5,500 מ”ר
2017-2016