פוליסיטי

מרכז הכשרות ואימונים ארצי לשיטור הכולל קריית אימונים, מתקני הדרכה, מטווחים וסימולטורים לירי, מתקן לבעלי חיים, אמפיתיאטרון, מתקני ספורט, אתר הנצחה ומורשת.
בוצע במסגרת מכרז BOT על ידי שיכון ובינוי בע"מ וחברת S4G.
אחים מרגולין השתתפה בהכנת המכרז וביצעה בפרויקט הבטחת איכות וחלק מניהול הביצוע.

המכללה הלאומית לשוטרים

יזם: המשרד לבטחון פנים
אדריכל: קולקר-קולקר-אפשטיין אדריכלים
$120 מליון
230 דונם
2014-2011