קידוח נפט – גלוב אקספלוריישן

 

 

יזם: גלוב אקספלוריישן
תשתיות ובינוי לקידוח נפט
2012-2011