יפה נוף מנהרה – רכבת

מנהרת תשתיות באורך 350 מ', עומק 7 מ', רוחב 10 המבוצעת בתוך מי תהום.

יפה נוף

יזם: חב' יפה נוף
מתכנן: פוירשטיין גזית
70 מליון
2019-2017