דוראד

הבטחת איכות מטעם המזמין על עבודות הקבלן המקים את תחנת הכח בהיקף של 1 מיליארד דולר.

אשקלון

יזם: דוראד
$100 מליון
800 מגוו’ט
תחנת כח פרטית
2014-2011