מבנה למשרד הבטחון

 

יזם: משרד הבטחון
אדריכל: פורה-יעקובי-קרני
$8 מליון
כ- 5,500 מ”ר
מבנה רב תכליתי
הכולל אודיטוריום, מטבח, חדר אוכל ואולמות הדרכה
2011-2009