אופנידן

שביל אופניים לתנועת יוממות, באורך של כ- 15 ק"מ וברוחב של כ- 4.5 מ', 3.5 מ' סלול + 1 מ' רצועת שירות.

קצות השביל הם בין תחנת רכבת ראש העין צפון, תחנת רכבת ראש העין דרום, קניון איילון ורמת החייל.

הפרויקט ברובו נמצא לאורך תוואי הרכבת.

הפרויקט כולל חציות של מסילות רכבת ומספר נחלים.

מתחנת רכבת ראש העין עד רמת החייל

יזם: נתיבי איילון
אורך של כ- 15 ק"מ וברוחב של כ- 4.5 מ'