נתיבי ישראל – כביש 60

כביש חדש עוקף את מחנה פליטים אלערוב והכפר בית עומר, באורך כ– 10 ק"מ (על יד אפרת ביהודה)

הזימון לכביש בטחוני ובטיחותי.

הכביש כולל מרכיבים בטחוניים כמו קירות הגנה מרחביים מבטון.

תאורת הצפה של האזורים הסמוכים לכביש ומצלמות אבטחה ואמצעים טכנולוגיים נוספים.

הכביש באזור מסוכן ומאויים.

לב יהודה

יזם: נתיבי ישראל
מתכנן: משרד לוישטרק
340 מליון
2022-2018