כביש 471 מכבית

ניהול ופיקוח על ביצוע כביש מכבית, שהנו כביש מהיר משוקע, מצומת בר-אילן עד פתח תקווה. כולל טיפול במטרדים ובפינויים, תיאום בין הרשויות השונות, תיאום מול חב' החשמל, חב' בזק, חב' השפד"ן וחב' מקורות, בקשר להעתקת והזזת קווי חשמל, מתח נמוך, מתח גבוה ומתח עליון, תקשורת, ביוב, ניקוז ומים, כולל העתקת קו מים ראשי בקוטר 150 ס"מ לאורך של כק"מ כולל ביצוע מתקן שאיבה בקוטר "20 לאספקת מים לקרית אונו, הקמת שתי תחנות שאיבה לביוב, בניית מנהרה באורך של כ- 390 מ' עבור 7 נתיבי תנועה, ביצוע 2 גשרים ומחלפים, רמפות עליה וירידה ועוד. היקף הפרויקט כ- 420 מיליון ₪.

בר-אילן – פתח תקווה

יזם: נתיבי ישראל –
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
$120 מליון
בניית מנהרה באורך של כ- 390 מ’
עבור 7 נתיבי תנועה, ביצוע 2 גשרים ומחלפים
נוהל בשיתוף עם חברת דנה הנדסה
2005-2002