עוקף אל ערוב – כביש 60

כביש חדש עוקף את מחנה פליטים אל-ערוב והכפר בית אומר, באורך כ- 7.5 ק"מ.

הכביש כולל מרכיבים ביטחוניים כגון גדרות שעון חול, תשתית מצלמות נרחבת ועוד.

אל ערוב

יזם: נתיבי ישראל
מתכנן: לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים בע"מ
אורך כ- 7.5 ק"מ

340 מליון ₪
2023-2018