מורדות גילה מערב

 

גילה, ירושלים

יזם: משרד השיכון הבינוי
אדריכל: נעמה מליס
$35 מליון
תשתיות עבור שכונה של 800 יח”ד
2019-2014