מחלף מיתר

הקמת מחלף בצומת שוקת בין כביש 60 לבין כביש 31 כולל גשרים וכבישים.

צומת שוקת

יזם: כביש חוצה ישראל בע"מ
מתכנן: פרייברג מהנדסים
200 מליון
מחלף בצומת שוקת 
2021-2019