תחנת רכבת קריית מלאכי-יואב (כפר מנחם)

הקמת תחנת רכבת על קו רכבת פעילה נען-ב"ש. כולל התחברות למעבר תת"ק קיים, השלמת שלד רציפים, גמרים, מערכות, פיתוח, חניון ל – 200 רכבים, כביש גישה וצומת כניסה על כביש 383.

קריית מלאכי-יואב

יזם: רכבת ישראל
אדריכל: אייזנברג שרמן
$15.7 מליון
מבנה התחנה 1,200 מ"ר, רציפים 3,000 מ"ר, פיתוח 31,500 מ"ר
2018-2016