קו הגז הטבעי

ניהול ופיקוח על הקמת קו הגז הטבעי לישראל מקטע רמת חובב – סדום.

רמת חובב – סדום

יזם: נתיבי גז לישראל
מתכנן: ברן-לודן
$250 מליון (כולל עלות הצנרת)
18" – קו גז בקוטר 24" להזרמת גז נוזלי בלחץ 80 אטמ’ באורך כ- 230 ק”מ
2009-2006