מסילה 4 – קידום זמינות קיץ 2022

עבודות ביסוס במסגרת קידום זמינות לשנה 2022 לטובת תכנון והמשך ביצוע מסילה רביעית במסגרת מכרז DB (אשר יפורסם השנה) בקטע תחנת סבידור – תחנת ההגנה:
הקמת סכר בפארק בראש ציפור מגני יהושוע, ומניעת כניסות מי נחל ירקון לאורך נחל איילון לצורך ייבוש הנחל.
הכנת השטח לקידוח כלונסאות ע"י מילוי רמפות עפר זמניות, קידוח 1030 כלונסאות בצמוד לקיר תמך וקווי חשמל של רכבת ישראל.
ביצוע קורת ראש מעל כלונסאות, פינוי העפר והשלמת קירות דיפון ורצפות בטון.
עבודה במסגרת לו"ז מאולץ של 6 חודשים בלבד בתוך נחל איילון, כולל החזרת תעלת איילון נקיה ומוכנה לתקופת הגשמים.

תל אביב

יזם: רכבת ישראל
אדריכל: ינון מהנדסים
2021