חמד”ע

 

 

מכון וייצמן, רחובות

יזם: מכון וייצמן למדע
האדריכל: מושלי-אלדר אדריכלים
$8 מליון
4,000 מ”ר
כיתות לימוד מדעים לנוער
כולל: כיתות מעבדה, ספרייה, משרדים, חדר כימיקלים ואודיטוריום
2015-2014