פארק לכיש

הקמת מוסדות ציבוריים כתמך לשכונות מגורים, לרבות בתי ספר, גני ילדים, מתנסים, בתי כנסת וכד'.

אשדוד

יזם: עיריית אשדוד
אדריכל: דוד גוגנהיים
$ מליון
שלב ראשון: 6,000 מ"ר
2023-2019