מגדל דוד ירושלים

הקמת מבנה כניסה ושדרוג המוזיאון הקיים

ירושלים

יזם: מגדל דוד המוזיאון לתולדות ירושלים (ע"ר)
אדריכל: יותם כהן – קימל אשכולות
שיפוץ גלריות – 1,000 מ"ר, גן (תשתיות) – 1,300 מ"ר, מבנה כניסה 900 מ"ר
45
מיליון ש"ח
2020-2019