ציר החינוך

בניין מגורים בהוד השרון בן 23 קומות, 131 יחידות דירות.

הוד השרון

יזם: קשת השקעות
אדריכל: גל אור פישביין
עיקרי 20,342 מ"ר, 7,809 מ"ר תת קרקעי כולל 2 חניונים