מלון עדן

מלון בן 70 חדרים מעל בניין לשימור ברחוב אלנבי בתל אביב.

תל אביב

יזם: אפין ישראל בע"מ
אדריכל: בראוריין אדריכלים
אפין ישראל בע"מ
4,787 מ"ר
70 מיליון ש"ח
זמנים: 1.5 שנים לקבלת היתר, 3 שנים ביצוע לגמר