עיריית תל אביב

פרויקט שיפוץ בניין העירייה כלל עבודות שיפוץ כוללות של קומות הכניסה והפיכתן למרכז שירותים לתושב. כמו כן, הפרויקט כלל שיפוצים מסיביים בכל קומות הבניין בשני שלבים, כולל שדרוג מערכות הבטיחות על ידי הוספת מערכת ספרינקלרים וכריזה, החלפת כל חזיתות האלומיניום, תוספת מערכת מיזוג אוויר מרכזית למספר קומות, החלפת כל המעליות לחדשות ותוספת 2 מעליות, תוספת חמ"ל עירוני וחמ"ל של פיקוד העורף, תוספת מערכת הצללות מאלמנטי GRC על החזית הדרומית (כדוגמת האלמנטים המקוריים שהיו על הבניין), תוספת גנרטור, תוספת מערכת UPS.
העבודות בוצעו תוך כדי המשך הפעילות בבניין ללא הפסקה.

 

תל אביב

שיפוץ חזיתות ופנים
יזם: עיריית תל-אביב | עזרה ובצרון בע”מ
אדריכל: ליואי-דבוריאנסקי | מנחם כהן
$30 מליון
28,000 מ”ר
2014-2007