קרית חינוך ורווחה

הפרויקט כולל 4 מתחמי גני ילדים בסטנדרטים חדשים ומשרדים לשירותי רווחה של עיריית תל אביב.

 

 

 

צילומים: איתי אבידן

תל אביב

יזם: הרשות לפיתוח כלכלי ת”א-יפו
אדריכל: מייזליץ-כסיף
$6 מליון
3,000 מ”ר
2009-2008