בית לחיים

למגורי 24 דיירים אוטיסטים, כולל מגורי צוות, שטחי ציבור, מטבח וחדרי אוכל

תל אביב

יזם: אלו”ט וקרן רש”י
האדריכל: עמוס בלזיצמן
$5 מליון
2,000 מ”ר
2013-2011