מלון הר ציון

המלון ממוקם בירושלים והוא מוגדר לשימור כולל כ- 100 חדרים. בעבר שימש המבנה כבית חולים לרפואת עיניים מחוץ לחומות ירושלים ומחסן נשק בתקופת השילטון הבריטי.

במסגרת העבודות המלון הקיים ישופץ ויורחב כך שיכלול 350 חדרי מלון אולמות אירועים ומסעדות.

ירושלים

יזם: קבוצת עזריאלי
אדריכל: לאה רובננקו
350 חדרי מלון, אולמות אירועים ומסעדות