מגדל אלפא

מגדל בן 34 קומות על קרקעיות + 4 קומות מרתף, כולל: 120 יח"ד (קבוצת רכישה), כ- 200 חדרי מלון, 4 גני ילדים / משרדים בבעלות העירייה, שטחי מסחר בקומת קרקע.

תל אביב

יזם: אקרו נדל"ן, שבת משה נכסים
אדריכל: יסקי-מור-סיון אדריכלים
תקציב: 180 מיליון ש"ח
גודל מגרש: 3.2 דונם
מגדל בן 34 קומות + 4 קומות מרתף
כולל: 120 יח"ד וכ- 200 חדרי מלון
כולל שטח ציבורי לגני ילדים
ושטחי מסחר בקומת קרקע
2021-2017