רוטשילד אחד

מגדל ברמת יוקרתיות גבוהה ביותר. חברתנו עסקה בניהול התכנון, הרישוי והוצאת מכרזים לביצוע.

תל אביב

יזם: חבס בע”מ
אדריכל: אבנר ישר
$38 מליון
43,000 מ”ר
ניהול התכנון ומכרזים
2010-2007