וולודרום – מרכז הספורט הלאומי | הכר את המומחה | לירון פלקס

יזם: קרן תל אביב + תורם | אדריכל: א.מזור-א.פירשט אדריכלים ומתכנני ערים

1. מערכת הצבע יחד עם מערכת הגילוון נדרש ליישם לשם הגנה על קונסטרוקציית הפלדה עבור תנאי החוץ הקורוזיביים אשר תוקפים את הפלדה.

2. תנאי החוץ הקורוזיביים משתנים בין האזורים השונים ומוגדרים במפות מסוימות בהתאם למרחק חשיפתם למקור הקורוזיבי (הים התיכון, ים המלח, זיהומים שונים, אזורים תעשייתיים וכו').

3. רמות החשיפה משתנות בהתאם לתקן IS0 12944:

3.1 C1 – בתים מחוממים/סביבה ניטרלית.

3.2 C2 – אזורים כפריים, זיהום נמוך.

3.3 C3 – סביבת אזורים אורבניים ותעשייתיים, אזורים עם רמות זיהום בינונים ואזורים עם מפעלי ייצור עם לחות גבוהה.

3.4 C4 – אזורים תעשייתיים וחופיים עם מפעלים בעלי תהליכים כימיים.

3.5 C5I – אזורים עם מפעלי ייצור עם לחות גבוהה ועם סביבה אגרסיבית.

3.6 C5M –אזורים קורוזיביים, צמודי מים (נמלים, מרינות, חופים קו ראשון לים וכו') עם סביבת מליחות גבוהה.

4. מערכות הצבע מחולקות לשכבות (שכבת יסוד, שכבת בינים מקשרת ושכבה עליונה), כאשר השכבה העליונה היא שתגיע לרמת הגמר והנראות הנדרשת ע"י האדריכלים.

5. עבודות הצביעה יכולות להשתנות בדרישות בין צבע אפוקסי (אבקה) לצביעה בתנור לבין צביעה בהתזה (Air-Less).

6. עבודות הצביעה יתבצעו בתנאי רטיבות כאלו שיבטיחו שלא מתפתחת נקודת הטל טרם או בזמן הצביעה.

7. צביעה להגנה כנגד אש אשר:

7.1 נדרשת כחלק מעמידה בדרישות ההגנה כנגד אש, יבוצעו עם עובי שכבה/שכבות הביניים (על שכבת היסוד) שיוגדרו ע"י ספק הצבע כולל אישור מעבדה מוסמכת בהתאם לדרישה (60 דקות/90 דקות/120 דקות).

7.2 לאחר ביצוע הצביעה נדרש אישור מעבדה מוסמכת לעובי השכבות שבוצעו כחלק מהמסמכים הנדרשים לכיבוי אש.

7.3 דרישת כיבוי אש של הגנה כנגד אש היא ל- 6 מטרים מוגנים מעל כל מדרך עבור קונסטרוקציה נושאת ראשית.