ביצוע אטריום של בית חולים שניידר שלב ב' בשיטה טרומית | הכר את המומחה | רפי גולדנברג

במסגרת ביצוע בית חולים שניידר שלב ב' (40,00 מ"ר) תוכנן אטריום כניסה לבית החולים במידות: 75 מ' אורך, 18 מ' רוחב וגובה של 5.21 מ'. בתכנון המקורי תוכננו עמודים קונבנציונאלים ומעליהם ביצוע של קורות גג האטריום, אשר תוכננו כקורות טרומיות מטיפוס אאשטו. על מנת לזרז את קצב הביצוע הוצע ע"י הקבלן דניה סיבוס לבצע את שלד האטריום כולו בשיטה טרומית, התכנון הוטל על משרד ענבי גוטליב. יצור האלמנטים הטרומיים בוצע במפעל סיבוס רימון בפלמחים במקביל לביצוע עבודות השלד הקונבנציונלי של הבניין. ייחוד הביצוע היה בביצוע של עמודים טרומיים בגובה 20 מ' על גבי בסיס עמוד קונבנציונלי, הרכבה של קורות החזית והקורות הראשיות עם עוגנים זמניים עד שכל השלד הושלם. עם סיום הרכבת העמודים והקורות קובעו האלמנטים הטרומיים ע"י יציקות של גראוט בלתי מתכווץ במקומות הבאים:
• השלמת גראוט בין בסיס העמודים לעמודים הטרומיים.
• השלמת גראוט בין קורות החזית והעמוד הטרומי.
• השלמת גראוט בין שני צידי הקורות הראשיות לקורות המזרחיות (הטרומיות) ולקורה המערבית (הקונבנציונלית).
• לאחר התקנת הקורות ודיוסם הונחו ביניהם פלטות בטון טרומיות. בצידו המערבי של האטריום הקורות הוצבו על גבי קורה קונבנציונלית של ק-7 ומנגד בצדו המזרחי של האטריום בוצעו קורות חזית טרומיות עליהן ועל הקורה המערבית הורכבו הקורות הטרומיות ובין הקורות הטרומיות הונחו קרומים שעליהם יצקו את תקרת האטריום. ב- 6 עמודים בחזית המזרחית היה צריך למקם צמג"ים של 6, ולצורך זה בוצע בעמודים אלו שקע טרפזי שתאם לגודל הצמ"ג. בבסיס הקונבנציונלי של עמודים אלו מוקמו הכנות לצמ"גים סימונם לווה באמצעות מודד בשל הדיוק הרב שנידרש.

* סה"כ משך הרכבת השלד הטרומי של האטריום בוצעה ב- 15 י"ע.

תכנון

תוכנית תקרת האטריום
תוכנית קורות חזית
תכנון לעמוד טרומי עם חריץ לצמ"ג
תכנון קורה טרומית
תכנון קורת גמלון
תוכנית קרומיים
בסיס לעמוד טרומי

הרכבה – שלבי הביצוע

בשלב ראשון בוצעו יציקות בסיסי העמודים הטרומיים
שלב שני הרכבת העמודים הטרומיים
הרכבת קורות חזית
חיבור קורה ראשית לקורה מערבית קונבנציונלית
גמר הרכבת קורות ראשיות
הרכבת קרומיים
ביצוע צמ"גים בעמודים הטרומיים
יציקת תקרת האטריום
מבט ממזרח על האטריום