וולודרום – מרכז הספורט הלאומי

אצטדיון מקורה לתחרויות אופניים ואתלטיקה + מבנה תמך

ווידיאו קליפ של תהליך הבנייה וההקמה של הפרויקט

כתבה על הוולודרום

תל אביב

יזם: קרן תל אביב + תורם
אדריכל: א.מזור-א.פירשט אדריכלים ומתכנני ערים
$11 מליון
7,100 מ"ר
2018-2017