סביוני רעננה

בפרויקט אשר משתרע על פני שטח של 44,000 מ"ר שבעבר שימש את אולפני הרצליה מתוכננים להיבנות 3 מגדלי מגורים בני 15 קומות ו- 3 מבנים בני 5 קומות.
בנוסף, מתוכננים 4 מבנים לשימור.

הרצליה

יזם: אפריקה מגורים
אדריכל: כנען שנהב
שטח של 44,000 מ"ר
3 מגדלי מגורים בני 15 קומות ו- 3 מבנים בני 5 קומות