טרומפלדור 10

(בתמונות מופיעים גם בניינים בדניאל ובגרוזנברג.)

תל אביב

יזם: לניגרופ
אדריכל: גידי בר-אוריין
$3 מליון
11 יח”ד
2013-2010