הנהלת שטראוס מים

פרויקט זה נבנה במסגרת הרחבת פארק ינאי על בסיס קיים שכלל מרתפים והכנות להמשך בנייה. במסגרת תכנון הפרויקט החדש נדרשו שינויים שחייבו חיזוק עמודים במרתפים ושינויים בשלד הקיים. הפרויקט נבנה עבור הנהלת שטראוס מים אלא שעם סיום הבנייה הוחלט שחב' שטראוס מים לא תאכלס אותו.

פארק ינאי, פתח תקוה

יזם: נוף הארץ יזום ובנין בע”מ
אדריכל: יוחי לביא
אדר’ פנים: אורית גלעדי
$15 מליון
12,500 מ”ר
2013-2011