בית שטראוס

הנהלת קונצרן שטראוס-עלית עבר ממשכנו בבנין עלית ברמת גן לפארק ינאי בפתח תקווה. הבנין בפתח תקווה היה קיים אך לאור הצרכים תוכננו בו שינויים ועבודות גמר להתאמות הנדרשות. השינויים כללו תוספת קומה להנהלת שטראוס, שינויים במיקום חדרי השירותים הקיימים, שינויים ותוספות במרתף למטבח, חדרי אנרגיה ו-UPS, תוספת מרפסות ועוד. הפרויקט כלל גם אודיטוריום, עבודות פיתוח וגינון.

עבודות התכנון והגמר לכל הפרויקט בוצעו בתוך 10 חודשים.

צילומים: איתי אבירן

פארק ינאי, פתח תקוה

יזם: נוף הארץ יזום ובנין בע”מ
אדר' פנים: אורית גלעדי
$9 מליון
10,500 מ”ר
2007